Processing, please wait...

IMCAS World Congress 2022
Programa


Filtrar por tema

Filtrar por formato


Filtrar por tipo de pase
 
8.30 a. m.
9.00 a. m.
9.30 a. m.
10.00 a. m.
10.30 a. m.
11.00 a. m.
11.30 a. m.
12.00 p. m.
12.30 p. m.
1.00 p. m.
1.30 p. m.
2.00 p. m.
2.30 p. m.
3.00 p. m.
3.30 p. m.
4.00 p. m.
4.30 p. m.
5.00 p. m.
5.30 p. m.
6.00 p. m.
6.30 p. m.
7.00 p. m.
Room Ternes - Level 1
Room 143 - Level 1
Room Passy - Level 1
Room 153 - Level 1
Amphi Bleu - Level 2
Room 242 Ab - Level 2
Room 241 - Level 2
Room Maillot - Level 2
Room 252 Ab - Level 2
Room 342 Ab - Level 3
Amphi Bordeaux - Level 3
Amphi Havane - Level 3
Room 351 - Level 3
Room 352 - Level 3
Open Stage - Exhibition Hall Level 1
 
8.30 a. m.
9.00 a. m.
9.30 a. m.
10.00 a. m.
10.30 a. m.
11.00 a. m.
11.30 a. m.
12.00 p. m.
12.30 p. m.
1.00 p. m.
1.30 p. m.
2.00 p. m.
2.30 p. m.
3.00 p. m.
3.30 p. m.
4.00 p. m.
4.30 p. m.
5.00 p. m.
5.30 p. m.
6.00 p. m.
Room 143 - Level 1
Room 141 - Level 1
Room Passy - Level 1
Room 153 - Level 1
Amphi Bleu - Level 2
Room 242 Ab - Level 2
Room 241 - Level 2
Room Maillot - Level 2
Room 252 Ab - Level 2
Room 342 Ab - Level 3
Amphi Bordeaux - Level 3
Amphi Havane - Level 3
Room 351 - Level 3
Room 352 - Level 3
Open Stage - Exhibition Hall Level 1
 
8.30 a. m.
9.00 a. m.
9.30 a. m.
10.00 a. m.
10.30 a. m.
11.00 a. m.
11.30 a. m.
12.00 p. m.
12.30 p. m.
1.00 p. m.
1.30 p. m.
2.00 p. m.
2.30 p. m.
3.00 p. m.
3.30 p. m.
4.00 p. m.
4.30 p. m.
Room 143 - Level 1
Room 141 - Level 1
Room Passy - Level 1
Room 153 - Level 1
Amphi Bleu - Level 2
Room 242 Ab - Level 2
Room 241 - Level 2
Room Maillot - Level 2
Room 252 Ab - Level 2
Room 342 Ab - Level 3
Amphi Bordeaux - Level 3
Amphi Havane - Level 3
Room 351 - Level 3
Room 352 - Level 3
Open Stage - Exhibition Hall Level 1


PRÓXIMO CONGRESO en
0 4 9
DíAS EN PARIS